Informāciju par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātājiem: 

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra sniegto norādījumu līdz ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju saraksta izveidei attiecīgajā jomā, kā ārpustiesas strīdu risinātājs ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Līdz ar to strīdus gadījumā patērētājam ar iesniegumu ir jāvēršas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Rīgā, Brīvības ielā 55, LV – 1010.

Plašāka informācija PTAC mājas lapā: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Sūdzību izskatīšanas kārtība par kosmētikas līdzekļu nevēlamu ietekmi:

Gadījumā, ja kosmētikas līdzeklis ir radījis nevēlamu ietekmi veselībai, jāvēršas ar iesniegumu Veselības inspekcijā, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012.

Informācija par prasībām iesnieguma iesniegšanai ir pieejama: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP113/Apraksts 

 

Товар добавлен для сравнения.