Atteikuma tiesības

Ja Klients ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci(-es) nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Klients var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 30 (drīsdesmit) kalendāro dienu laikā atgriezt Poetica.lv iegādāto preci atpakaļ SIA “POETICA”.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 30 (drīsdesmit) kalendārām dienām, sākot no dienas, kad Klients ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs, un ko Klients norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

Klients informē POETICA par atgriešanu paziņojot par to rakstiski (info@poetica.lv) norādot atgriešanas objektu un pasūtījuma numuru. Atgriežot preci(-es) Klients var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu vai to izdrukāt, obligāti norādot bankas konta numuru.

Atteikuma radītās sekas

Ja Klients atteiksies no šā līguma, POETICA atmaksās visus no Klienta saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Klients izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Klients nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no Klienta saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. POETICA var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būs saņemtā prece(-es) atpakaļ vai, kad Klients būs iesniedzis apliecinājumu par to, ka prece(-es) ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.  

Klients preces nosūta uz POETICA adresi: Veikals POETICA, Brīvības iela 58, LV-1011, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 30 (drīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Klients POETICA paziņoja savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja Klients preci(-es) nosūtīs atpakaļ pirms 30 (drīsdesmit) kalendāro dienu termiņa beigām.

Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

-          atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;

-          preces nedrīkst būt bojātas;

-          preces nav lietotas, nav zaudējušas tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.), (tas neattiecas uz jau sabojātie produktiem piegādes laikā);

-          atpakaļ sūtāmai precei(-ēm) jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija to saņemot;

-          Klientam jāsedz tiešās atgriešanas izmaksas. 

Klienta ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

 

Товар добавлен для сравнения.